Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ επιλέγονται κάθε χρόνο με κριτήρια

  • τις κοινωνικές, οικονομικές και παραγωγικές ανάγκες της περιοχής,
  • τις επιθυμίες των υποψηφίων, 
  • τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτών, εργαστηρίων και υλικών εκπαίδευσης
  • την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών δωρεάν κατάρτισης (ΔΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας, ΔΙΕΚ του ΟΑΕΔ, Επαγγελματικά Λύκεια),
  • την προηγούμενη εμπειρία από τη λειτουργία κάποιας ειδικότητας.

Με δεδομένο ότι ο αριθμός των ειδικοτήτων που μπορούν να λειτουργήσουν κάθε έτος είναι περιορισμένος και υπολείπεται των αναγκών και των επιθυμιών των υποψηφίων, οι ειδικότητες εναλλάσσονται κάθε χρόνο προκειμένου να έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να σπουδάσουν αυτό που επιθυμούν αλλά και για να αποφεύγεται ο κορεσμός των ειδικοτήτων στην τοπική αγορά εργασίας. Με εξαίρεση τις ειδικότητες που αναφέρονται στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος έχει μία αυξημένη βαρύτητα στο νομό Ρεθύμνου, καμία άλλη ειδικότητα δεν προσφέρεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή, στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου,  λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες (πατήστε πάνω στην ειδικότητα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες):

Α' έτος (θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων)

Β’ έτος (συνεχίζουν από το προηγούμενο έτος)