Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ που επιθυμούν να διδάξουν στα Δημόσια ΙΕΚ κατά το εξάμηνο 2021Α, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου  https://mitrooiek.minedu.gov.gr από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

 Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε τα μαθήματα που θα διδαχθούν στο ΙΕΚ Ρεθύμνου το εαρινό εξάμηνο καθώς και τις αναθέσεις σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών των ειδικοτήτων.