Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Από το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι για το ερχόμενο εξάμηνο (2020Α) τα παρακάτω μαθήματα θα ανατεθούν σε εκπαιδευτές οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α».

Εν όψει των αναθέσεων του εξαμήνου 2020Α, το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου καλεί τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στον οριστικό αξιολογικό πίνακα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να δηλώσουν διαθεσιμότητα για διδασκαλία, συμπληρώνοντας τη σχετική Δήλωση Διαθεσιμότητας και Αίτηση Ανάθεσης Μαθήματος. Τα προσφερόμενα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου κατά το εξάμηνο 2020Α και οι αντίστοιχες αναθέσεις, όπως προβλέπονται από τους οδηγούς σπουδών, παρατίθενται στον Πίνακα Μαθημάτων και Αναθέσεων.