Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ που επιθυμούν να διδάξουν στα Δημόσια ΙΕΚ κατά το εξάμηνο 2021Α, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου  https://mitrooiek.minedu.gov.gr από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

 Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε τα μαθήματα που θα διδαχθούν στο ΙΕΚ Ρεθύμνου το εαρινό εξάμηνο καθώς και τις αναθέσεις σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών των ειδικοτήτων.

 

attention

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

για διευκόλυνση της επιλογής των μαθημάτων του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου που θα αιτηθείτε προς ανάθεση στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΙΕΚ, βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τα μαθήματα και τις αναθέσεις για το εξάμηνο 2020Β. Στα εργαστηριακά μαθήματα εντός παρένθεσης σημειώνονται οι περιπτώσεις που απαιτούνται περισσότεροι του ενός εκπαιδευτές.

Πίνακας Μαθημάτων και Αναθέσεων ΔΙΕΚ Ρεθύμνου 2020Β

Επίσης, όσοι υποβάλατε αίτηση ανάθεσης στο Μητρώο, παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα όπου θα δηλώσετε μέρες διαθεσιμότητας για διδασκαλία. Η συμπλήρωση της φόρμας δεν είναι υποχρεωτική και δεν συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία αναθέσεων, θα βοηθήσει, ωστόσο, την κατάρτιση του προγράμματος και κατά συνέπεια την πρόταση ανάθεσης. Αυτονόητα, κάποιος που δεν θα τη συμπληρώσει, θα θεωρηθεί διαθέσιμος όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Δεν υπάρχει προθεσμία για τη συμπλήρωση της φόρμας.  

Δήλωση ημερών διαθεσιμότητας για διδασκαλία στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου