Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Παρακάτω θα δείτε την πρόσκληση στρατεύσιμου προσωπικού για τους γεννηθέντες το έτος 2003.

clickbait red ink stamp vector illustration word 175167821

Σχετικά με διάφορα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που αναφέρονται σε "έκτακτη ενίσχυση για σπουδαστές ΙΕΚ" σας ενημερώνουμε ότι αυτή δεν αφορά γενικώς τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ αλλά αποκλειστικά όσους, ελάχιστους, συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ" το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα Μαθητείας είναι πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής και όσοι συμμετέχοντες σε αυτό έχουν απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των φορέων και των επιχειρήσεων στις οποίες είχαν τοποθετηθεί δικαιούνται έκτακτης ενίσχυσης. Στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις καταρτιζόμενων.   

e learning

Οι σύνδεσμοι για την σύγχρονη Εξ αποστάσεως Διδασκαλία έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε μαθήματος στο E-learning όπου θα αναρτάται και το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εργασία, κτλ.). Με mail θα αποστέλλονται μόνο σε περιπτώσεις σαν τη χθεσινή όπου το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο τίθεται εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ενημέρωση για αναβολή κάποιου μαθήματος, αυτό ξεκινάει κανονικά την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα.