Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο έχουν όσοι η κατάστασή τους έχει την ένδειξη "κατοχύρωσε" ή"επανεξέταση μαθηματος". Για τις προϋποθέσεις επιτυχούς κατοχύρωσης του εξαμήνου, δείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 12 και 13 στο Συχνές Απορίες για τη Φοίτηση στα ΔΙΕΚ