Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

grades

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις βαθμολογίες προόδου και τελικής εξέτασης, καθώς και την τελική βαθμολογία του εξαμήνου 2020Α. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταρτιζόμενων, αντί του ονοματεπώνυμου αναγράφεται ο ΑΜΚ.

Βαθμολογία προόδου

Βαθμολογία τελική εξέτασης

Τελική Βαθμολογία (= βαθμός προόδου χ 40% + βαθμός τελικής εξέτασης χ 60%)

Αποτελέσματα 1ης επανεξέτασης (αφορά όσους υστέρησαν βαθμολογικά σε 1 μάθημα και είχαν Γενικό Μ. Ο. τουλάχιστον 6)

Αποτελέσματα επίδοσης: Γενικός Μέσος Όρος και επαναπαρακολουθήσεις