Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83), "οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β' κύκλου, ΤΕΛ, Πτυχιούχοι Εξειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου) δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α ́ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ."

Η κατάταξη γίνεται μετά από αίτηση του υποψηφίου την οποία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση κατάταξης αποφοίτων δομών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά την περίοδο των εγγραφών, από 1 έως 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο Β' έτος στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, μπορούν να πραγματοποιηθούν κατατάξεις στις ειδικότητες "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων" και "Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας".

Κατατάξεις ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

touristes katatakseis

Κατατάξεις ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

vrefo katatakseis