Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

reforming vocational education

Οι νέες ειδικότητες που έχουν προταθεί από τη διοίκηση του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου στο Υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι

Όσες από αυτές τις ειδικότητες συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό εγγραφών θα λειτουργήσουν τη νέα χρονιά.

Πώς γράφομαι;

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr/ αφού εκδοθεί σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας. Διαρκούν περίπου μία εβδομάδα και συνήθως πραγματοποιούνται τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου ή τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Για την εγγραφή σας θα χρειαστείτε:

  • έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό με τον οποίο θα κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα,
  • τον ΑΜΚΑ σας,
  • τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • τον τίτλο σπουδών που θα χρησιμοποιήσετε (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ, κ.ά.) προκειμένου να συμπληρώσετε την βαθμολογία και το χρόνο κτήσης,
  • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης σε περίπτωση που διαθέτετε εργασιακή εμπειρία σχετική με την ειδικότητα,
  • οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο αποδεικνύει την ένταξη στις κατηγορίες των τριτέκνων, των πολυτέκνων, των ΑμΕΑ, των μελών μονογονεϊκής οικογένειας ή των παλλινοστούντων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να τα μεταφορτώσετε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή. Θα τα προσκομίσετε μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων στο ΔΙΕΚ που θα φοιτήσετε εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Κατά την ηλεκτρονική σας δήλωση μπορείτε να δηλώσετε με σειρά προτίμησης όλες τις ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ της Περιφέρειας Κρήτης. Σε περίπτωση που δεν προσφέρεται στο ΙΕΚ μας η ειδικότητα που σας ενδιαφέρει, καλό θα είναι να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες που προσφέρουν τα όμορα Δημόσια ΙΕΚ:

Τι μοριοδοτείται;

Ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ, κλπ.
Ο χρόνος κτήσης απολυτηρίου ή πτυχίου (όσο πιο πρόσφατη η αποφοίτηση τόσο μεαλύτερη η μοριοδότηση)
Η ύπαρξη προϋπηρεσίας στην ειδικότητα
Η ένταξη στις κατηγορίες των τριτέκνων, των πολυτέκνων, των ΑμΕΑ, των μελών μονογονεϊκής οικογένειας ή των παλλινοστούντων.

 Πως μπορώ να μάθω περισσότερα;

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε μελετώντας την ενότητα Συχνές απορίες σχετικά με τη φοίτηση στα ΔΙΕΚ στην ιστοσελίδα μας καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.