Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

H πρακτική άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, αντιστοιχεί στον 5ο εξάμηνο κατάρτισης και είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσοι καταρτιζόμενοι διαθέτουν 6μηνη εργασιακή/επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα (120 ημερομίσθια) μπορούν να απαλλαγούν από την πρακτική. Σε περίπτωση που η εργασιακή εμπειρία είναι μικρότερη των 6 μηνών, ο καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει μερική απαλλαγή που αντιστοιχεί στα ασφαλιστικά ημερομίσθια που διαθέτει. Για την απαλλαγή (ολική ή μερική) από την πρακτική άσκηση απαιτείται:

 • Αίτηση απαλλαγής
 • Για μισθωτούς: Αντίγραφο Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το e-efka) στο οποίο θα αναγράφονται σαφώς οι ημέρες ασφάλισης και ο Κωδικός Ειδικότητας
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.ά.) ότι έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και εκτύπωση από το taxisnet ή Βεβαίωση από το Μητρώο της ΔΟΥ όπου θα αναγράφεται ο ΚΑΔ της επιχείρησης. 

Το ωράριο της πρακτικής μπορεί να είναι από 6 έως 8 ώρες την ημέρα και βάσει αυτού διαρμοφώνεται η διάρκειά της: 120 ημέρες για 8ωρη πρακτική και 160 ημέρες για 6ωρη. Η πρακτική άσκηση είναι αποκλειστικά 5μερη ενώ δεν επιτρέπεται η βραδινή εργασία (μετά τις 11:00μμ). Σε περίπτωση παραβίασης του ωραρίου της πρακτικής άσκησης εκ μέρους του εργοδότη, ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη το ΔΙΕΚ εποπτείας.

Ο Πρακτικά Ασκούμενος ασφαλίζεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας (1% επί του κατώτατου μισθού), ενώ ο εργοδότης οφείλει να καταχωρήσει τον πρακτικά ασκούμενο στο Π.Σ. Εργάνη (συμπλήρωση εντύπου Ε3.5) τρεις ημέρες πριν την έναρξη της πρακτικής (δείτε το σχετικό ΦΕΚ).  

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται την 1η ή την 15η κάθε μήνα και απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

Στη συνέχεια, εκδίδεται από το ΙΕΚ η Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί από τον εργοδότη μεζί με το Έντυπο 3.5 στο Π.Σ. Εργάνη. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να μεριμνούν για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών ώστε να μπορούν να υλοποίηθουν εμπρόθεσμα οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά ή συνεχόμενα, ενώ μπορεί να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του Β' εξαμήνου. Στην περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος πραγματοποιεί πρακτική άσκηση παράλληλα με το Γ' και το Δ' εξάμηνο κατάρτισης, αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 6ωρη, να μην συμπίπτει με τις ώρες των μαθημάτων, ενώ θα πρέπει να μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. για τη μετάβαση του καταρτιζόμενου στο ΙΕΚ. Η εργασία παράλληλα με την πρακτική άσκηση επιτρέπεται, θα πρέπει ωστόσο ανάμεσα στο ωράριο της πρακτικής και στο ωράριο εργασίας να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο ώρες. 

Απο τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης:

Το Βιβλίο Πρακτικής θα πρέπει να συμπληρώνεται τακτικά, με βάση τις σχετικές οδηγίες και να προσκομίζεται στο τέλος κάθε μήνα, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το φορέα απασχόλησης, προκειμένου να καταχωρηθούν οι πραγματοποιηθείσες ώρες στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΕΚ.

 

 

 

Δήμος Ρεθύμνου

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνης, ανακοινώνει ότι οι καταρτιζόμενοι των παρακάτω ειδικοτήτων μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις δομές και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ web designer - developer/ video games)
 • Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
 • Προπονητές Αθλημάτων
 • Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΙΕΚ.

Πρακτική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι καταρτιζόμενοι των παρακάτω ειδικοτήτων μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στις δομές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ web designer -developer/ video games)
 • Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
 • Προπονητές Αθλημάτων
 • Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΙΕΚ.