Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Mocomi Activities Greetings Exam vi 03

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου 2020Β. Με μπλε γράμματα επισημαίνονται τα μαθήματα που εξετάζονται μέσω παρουσίασης εργασιών. 

Πρόγραμμα εξετάσεων εξαμήνου 2020Β