Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Questions

1. Πόσο κοστίζει η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ;

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν. 

2. Πως μπορώ να γραφτώ;

Οι αιτήσεις εγγραφής στα ΔΙΕΚ όλης της χώρας γίνονται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr/ περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (συνήθως τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου).

3. Είμαι εν ενεργεία φοιτητής/παρακολουθώ κάποιο ολιγόωρο πρόγραμμα κατάρτισης. Μπορώ να γραφτώ στο ΙΕΚ;

Ναι, μπορείς. Η ταυτόχρονη φοίτηση σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης επιτρέπεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σε δύο τμήματα ΙΕΚ.

4. Δεν βρήκα την ειδικότητα που επιθυμώ στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, τι μπορώ να κάνω;

Δυστυχώς, το πλήθος των ειδικοτήτων που μπορεί να υποστηρίξει ένα μεμονωμένο Δημόσιο ΙΕΚ πολλές φορές υπολείπεται των επιθυμιών των υποψηφίων. Οι ειδικότητες εναλλάσσονται κάθε χρόνο προκειμένου να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες σε βάθος χρόνου. Σε περίπτωση που η ειδικότητα που σας ενδιαφέρει δεν έχει επιλεγεί για να λειτουργήσει την φετινή χρονιά μπορείτε είτε να περιμένετε την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά είτε να απευθυνθείτε στα όμορα ΔΙΕΚ των διπλανών νομών: ΔΙΕΚ Αποκορώνου, ΔΙΕΚ Χανίων, 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου.

5. Ποιες ώρες γίνονται τα μαθήματα και πόσο διαρκούν;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες μεταξύ 16:00-21:00. Οι διδακτικές ώρες είναι 45λεπτες και τα διαλείμματα πεντάλεπτα.

6. Πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει το κάθε εξάμηνο;

Σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιούνται 15 εβδομάδες κατάρτισης και ακολουθεί εξεταστική περίοδος διάρκειας δύο εβδομάδων. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την 15η Φεβρουαρίου, ενώ το εαρινό εξάμηνο ξεκινάει την 16η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου.

7. Πόσες ώρες κατάρτισης πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα;

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 ώρες κατάρτισης. Σε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης του εξαμήνου πραγματοποιούνται αναπληρώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 300 ωρών κατάρτισης σε κάθε εξάμηνο

8. Που γίνονται τα μαθήματα;

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Παχλά & Σωτήρη Πέτρουλα στην περιοχή Περιβόλια. Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται στις αίθουσες και τα εργαστήρια του 1ου ΕΠΑΛ. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν προβλέπεται από τον κανονισμό σπουδών ή/και όταν ο εργαστηριακός εξοπλισμός δεν επαρκεί για την ορθή διεξαγωγή των μαθημάτων, κάποια εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός ΔΙΕΚ σε χώρους δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

9. Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω σε κάθε εξάμηνο;

Δεν υπάρχει καθορισμένο γενικό όριο απουσιών στα ΙΕΚ και το ζήτημα της επάρκειας της φοίτησης εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε μάθημα, με το όριο να καθορίζεται στο 15% των ωρών κατάρτισης κάθε εξαμήνου. Επίσης, δεν υφίσταται η έννοια της δικαιολογημένης ή της αδικαιολόγητης απουσίας και υπέρβαση του ορίου των απουσιών συνεπάγεται ανεπάρκεια φοίτησης και μη κατοχύρωση του εξαμήνου ανεξάρτητα από την αιτία που οδήγησε στην αδυναμία παρακολούθησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από επαρκή αιτιολόγηση, το συγκεκριμένο όριο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Διοίκησης του ΔΙΕΚ στο 20%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα όρια απουσιών με βάση τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

 10. Μπορώ να παρακολουθήσω εξ αποστάσεως;

Όχι, στα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά, δεν προβλέπεται η εξ αποστάσεως φοίτηση και η λήψη Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς δια ζώσης παρακολούθηση συνιστά απάτη και διώκεται ποινικά. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτράπηκε κατ' εξαίρεση στα ΙΕΚ κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 μόνο για λόγους προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

11. Είμαι άνεργος. Ο χρόνος φοίτησης προσμετράται στο χρόνο ανεργίας; Μπορώ να σπουδάζω στα ΙΕΚ και να λαμβάνω επίδομα ανεργίας;

Σύμφωνα με το αρ. 34 του Ν. 4554/2018, για να διατηρήσει κάποιος την ιδιότητα του ανέργου μετά την έναρξη της φοίτησης θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 4 μήνες κατά το τελευταίο 12μηνο (όχι απαραίτητα τους 4 τελευταίους μήνες) και να ενημερώσει τoν οργανισμό μετά την έναρξη του προγράμματος.

Σε ότι αφορά το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει η απόλυση και η αίτηση υπαγωγής στην τακτική επιδότηση να φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της έναρξης του προγράμματος. 

12. Πως βγαίνει ο τελικός βαθμός ενός μαθήματος και ποια είναι η βάση;

Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού κάθε μαθήματος συνυπολογίζονται κατά 40% ο βαθμός της προόδου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (λίγο πριν την ολοκλήρωση του 70% της ύλης) και κατά 60% ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης. Εναλλακτικά της γραπτής εξέτασης, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αξιολογηθούν μέσω της συμμετοχής τους σε ατομικές ή ομαδικές εργασίες.

Στα μικτά μαθήματα ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των επί μέρους βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους.

Η βάση για κάθε μάθημα είναι το 5.

13. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν περάσω σε κάποιο μάθημα;

Σε περίπτωση που κάποιος υστερεί βαθμολογικά σε ένα μάθημα αλλά ο γενικός μέσος όρος του είναι μεγαλύτερος του 6, τότε μπορεί να εγγραφεί χωρίς πρόβλημα στο επόμενο εξάμηνο. Σε αντίθετη περίπτωση (βαθμολογία κάτω της βάσης σε 1 μάθημα και γενικός μέσος όρος κάτω του 6) έχει δικαίωμα επανεξέτασης στο συγκεκριμένο μάθημα εντός 7 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής. Αν και πάλι δεν καταφέρει να συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη του 5 στο εν λόγω μάθημα, μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο εξάμηνο και να εξεταστεί εκ νέου στην επόμενη εξεταστική.

Σε περίπτωση που κάποιος υστερεί βαθμολογικά σε περισσότερα του ενός μαθήματα, τότε δεν κατοχυρώνει το εξάμηνο και δεν μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο.

14. Πως μπορώ να πάρω απαλλαγή από κάποιο μάθημα;

Κάποιος μπορεί να πάρει απαλλαγή από τα μαθήματα ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ σε περίπτωση που διαθέτει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (Proficiency για τα αγγλικά, Goethe-Zertifikat για τα γερμανικά, κτλ.) ή πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ (ECDL ή άλλο έγκυρο πιστοποιητικό).

Για άλλα μαθήματα στα οποία ο καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποιημένο προσόν, απαιτείται θετική εισήγηση του εκπαιδευτή και αποδοχή της από το Διευθυντή του ΙΕΚ.

15. Πως μπορώ να πάρω απαλλαγή από την πρακτική άσκηση;

Το 5ο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει ήδη εργασιακή εμπειρία 6 μηνών στο αντικείμενο των σπουδών του, τότε μπορεί να απαλλαγεί της πρακτικής άσκησης. Για τους μισθωτούς η απόδειξη της ύπαρξης εργασιακής εμπειρίας γίνεται με την προσκόμιση αντιγράφου του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας ΕΦΚΑ μισθωτών (πρώην ΙΚΑ). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Έναρξης από το μητρώο της ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και βεβαίωση από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ μη μισθωτών, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ.) όπου θα αποδεικνύεται η ασφάλιση για διάστημα 6 μηνών.