Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα της εβδομάδας 1 - 5 Μαρτιου 2021.

Πρόγραμμα 1 - 5 Μαρτιου

Το πρόγραμμα δεν είναι ακόμα το τελικό και ίσως γίνουν αλλαγές. 

Το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε και απο το μενού "Καταρτιζόμενοι --> Πρόγραμμα μαθημάτων εξαμήνου"

Δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο έχουν όσοι η κατάστασή τους έχει την ένδειξη "κατοχύρωσε" ή"επανεξέταση μαθηματος". Για τις προϋποθέσεις επιτυχούς κατοχύρωσης του εξαμήνου, δείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 12 και 13 στο Συχνές Απορίες για τη Φοίτηση στα ΔΙΕΚ

  

    Τελική Βαθμολογία = 0,4 x Βαθμολογία Προόδου + 0,6 x Βαθμολογία Τελικής Εξέτασης