Αποτελέσματα Επίδοσης και Πρόγραμμα Επανεξετάσεων

Πρόγραμμα επανεξετάσεων

Παρακάτω παρατίθενται οι περιπτώσεις επανεξέτασης λόγω ασθενείας ή επίδοσης, καθώς και οι περιπτώσεις καταρτιζομένων που δεν κατοχυρώνουν το εξάμηνο φοίτησης (οι καταρτιζόμενοι αναγράφονται με τον ΑΜΚ τους).

Γ1 – Τεχνικός Εφαρμογών πληροφορικής

Επανεξέταση στο μάθημα «Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός C++)

ΑΜΚ3203
ΑΜΚ3205
ΑΜΚ3208
ΑΜΚ3209
ΑΜΚ3450
ΑΜΚ3298

Α1 – Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Επανεξέταση στο μάθημα «Αγγλικά»

ΑΜΚ3470
ΑΜΚ3428

Απορρίπτεται και δεν συνεχίζει στο επόμενο εξάμηνο:

ΑΜΚ3406

Γ1 – Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Επανεξετάζεται στο σύνολο των μαθημάτων λόγω ασθενείας:

ΑΜΚ3222

Επανεξέταση στο μάθημα «Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

ΑΜΚ3236

Γ2 – Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Επανεξέταση στο μάθημα «Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

ΑΜΚ3255
ΑΜΚ3258

Επανεξέταση στο μάθημα «Γερμανικά»

ΑΜΚ3276

Γ1 – Βοηθός Φαρμακείου

Επανεξέταση στο μάθημα «Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι»

ΑΜΚ3155
ΑΜΚ3444

Απορρίπτονται και δεν συνεχίζουν στο επόμενο εξάμηνο:

ΑΜΚ3289
ΑΜΚ3165
ΑΜΚ3307

Α1 – Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Επανεξέταση στο μάθημα «Εξελικτική Ψυχολογία»:

ΑΜΚ3455

Επανεξέταση στο μάθημα «Γενική Ψυχολογία»:

ΑΜΚ3471
ΑΜΚ3326

Επανεξέταση στο μάθημα «Παιδική Λογοτεχνία»

ΑΜΚ3332
ΑΜΚ3334

Επανεξέταση στο μάθημα «Στοιχεία Υγιεινής»

ΑΜΚ3333

Απορρίπτονται και δεν συνεχίζουν στο επόμενο εξάμηνο:

ΑΜΚ3316
ΑΜΚ3321
ΑΜΚ3330
ΑΜΚ3338

Γ1 – Τεχνικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Επανεξέταση στο μάθημα «Αισθητική Ενδοκρινολογία»

ΑΜΚ3199

Επανεξέταση στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Φυσικοθεραπεία»

ΑΜΚ3447
ΑΜΚ3199

Επανεξέταση στο μάθημα «Κινησιολογία»

ΑΜΚ3447

Α1 – Προπονητής Αθλημάτων

Επανεξέταση στο μάθημα «Προπονητική»

ΑΜΚ3370

Επανεξέταση στα μαθήματα «Ανατομία»  και «Στοιχεία Ορθοπεδικής» λόγω ασθενείας

ΑΜΚ3461

Α1 – Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος

Επανεξέταση στο μάθημα «Εργαστήριο»

ΑΜΚ3433

Α1 – Συνοδός Βουνού

Επανεξέταση στο μάθημα «Βασικές Αρχές Ορεινής Πεζοπορίας»

ΑΜΚ3384

Επανεξέταση στο μάθημα «Αρχές Διδακτικής και Ηγεσίας Ομάδας»

ΑΜΚ3388

Απορρίπτεται και δεν συνεχίζει στο επόμενο εξάμηνο:

ΑΜΚ3387

Μετεγγραφές Εαρινού Εξαμήνου 2020Α

Το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου θα δέχεται αιτήσεις μετεγγραφών από άλλα (Δημόσια ή Ιδιωτικά) ΙΕΚ έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στις παρακάτω ειδικότητες

Β’ εξάμηνο

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Προπονητής Αθλημάτων 

Συνοδός Βουνού 

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία) 

Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος 

Δ’ εξάμηνο

Βοηθός Φαρμακείου

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας, Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ web designer -developer/ video games)

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

Για να μπορέσει ένας καταρτιζόμενος να μετεγγραφεί θα πρέπει να έχει κατοχυρώσει το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο (Α’ ή Γ’) στο ΙΕΚ προέλευσης. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο ΙΕΚ υποδοχής (στην προκειμένη περίπτωση στο ΙΕΚ Ρεθύμνου), προσκομίζοντας τον ατομικό φάκελο, τον οποίο ο καταρτιζόμενος παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε (το ΙΕΚ προέλευσης υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του).

Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτές εκτός αξιολογικού πίνακα για το εξάμηνο 2020Α

Από το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι για το ερχόμενο εξάμηνο (2020Α) τα παρακάτω μαθήματα θα ανατεθούν σε εκπαιδευτές οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α».
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ανάθεσης Διδασκαλίας στην γραμματεία του ΙΕΚ έως την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 20:00. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΙΕΚ στο τηλ. 28310-53969 μεταξύ 14:00 και 20:00.

Αίτηση Ανάθεσης Διδασκαλίας

Σημειώσεις για την ανάγνωση του πίνακα που ακολουθεί:

Όπου Θ: ώρες θεωρητικού μαθήματος / εβδομάδα.
Όπου Ε: ώρες εργαστηριακού μαθήματος / εβδομάδα.

Επανεξέταση λόγω ασθενείας

Παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι απουσίασαν από την τελική εξέταση κάποιου μαθήματος και επιθυμούν να επανεξεταστούν, να προσκομίσουν μέχρι την Δευτέρα 10/02/2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΙΕΚ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 12/02 και 14/02/2020. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Τρίτη 11/02.

Δήλωση διαθεσιμότητας και αίτηση ανάθεσης μαθημάτων για το εξάμηνο 2020Α

Εν όψει των αναθέσεων του εξαμήνου 2020Α, το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου καλεί τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στον οριστικό αξιολογικό πίνακα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να δηλώσουν διαθεσιμότητα για διδασκαλία, συμπληρώνοντας τη σχετική Δήλωση Διαθεσιμότητας και Αίτηση Ανάθεσης Μαθήματος. Τα προσφερόμενα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου κατά το εξάμηνο 2020Α και οι αντίστοιχες αναθέσεις, όπως προβλέπονται από τους οδηγούς σπουδών, παρατίθενται στον Πίνακα Μαθημάτων και Αναθέσεων.

Η δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί μέσω e-mail στη διεύθυνση giekreth@sch.gr έως την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 16:00. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του εκπαιδευτή ακολουθούμενο από τη φράση «Αίτηση ανάθεσης διδασκαλίας στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου 2020Α», π.χ. «Γιάννης Παπαδόπουλος ΠΕ02: Αίτηση ανάθεσης διδασκαλίας στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου 2020Α». Η δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται σκαναρισμένη (δε θα γίνονται δεκτές επισυνάψεις φωτογραφιών). Στο σώμα του κειμένου συνιστάται να αναγράφεται το τηλέφωνο του εκπαιδευτή προς διευκόλυνση της διαδικασίας.

Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης και να μην δηλώνετε μαθήματα που δεν μπορούν να σας ανατεθούν.

Η αποστολή δήλωσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας των αναθέσεων. Οι προτάσεις ανάθεσης θα διαμορφωθούν βάσει αυτής και θα αποσταλούν μόνο σε όσους έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά όσους υπέβαλλαν αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α». Για αναθέσεις εκτός πίνακα, αν προκύψουν, θα βγει σχετική ανακοίνωση.

Πρόσκληση υποβολής προφορών για προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για το τμήμα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου καλεί του ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών εκπαίδευσης του τμήματος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων του Δημόσιου ΙΕΚ Ρεθύμνου. Η αγορά θα γίνει επί πιστώσει και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πιστόλια σιλικόνης Μεγάλα για μεγάλες ράβδους 20
2 Ράβδοι σιλικόνης Διάμετρος 1εκ 200
3 Χαρτόνια κάνσον 50 Χ 70 (κόκκινο, κίτρινο, μπλέ, πορτοκαλί , πράσινο, καφέ, μαύρο, γαλάζιο, άσπρο, ροζ Χ 30) 10Χ30= 300
4 Χαρτόνια κάνσον 50 Χ 70 (λαχανί, μοβ, μαύρο,  γκρι, λιλά, φούξια, κυπαρισσί Χ 30 7Χ30=210
5 Χαρτόνια οντουλέ 50 Χ 70 (κόκκινο, κίτρινο, μπλέ,γαλάζιο,πράσινο) 5Χ10=50
6 Χαρτόνια βελουτέ 51 Χ 70 (κόκκινο, κίτρινο, μπλέ,γαλάζιο,πράσινο, καφέ, μαύρο, μοβ, πορτοκαλί, γκρι) 10Χ5=50
7 Χαρτόνια μεταλιζέ 50 Χ 70 (κόκκινο, κίτρινο, μπλέ,γαλάζιο,πράσινο) 5Χ10=50
8 Τέμπερες 1lt (κόκκινο, κίτρινο, μπλέ, πορτοκαλί , πράσινο, καφέ, μαύρο, γαλάζιο, άσπρο, ροζ) X5 10X5=50
9 Τέμπερες 1lt (λαχανί, μοβ, μαύρο,  γκρι, λιλά, φούξια, κυπαρισσί Χ 3 7X3=21
10 Ψαλίδια Μεγάλα (επιφάνεια κοπής πάνω από 8εκ) 30
11 Κόλλες στικ Διαμέτρου 2εκ 100
12 Ατλακόλ 1lt 60
13 Γλωσσωπίεστρα 11.4 εκ. – πακέτο 100 τμχ. – άβαφα 15
14 Γλωσσωπίεστρα 11.4 εκ. – πακέτο 100 τμχ. – βαμμένα 15
15 Πινέλα Νο 4, 8, 12 Χ 40 3Χ40=120
16 Μαρκαδόροι Χοντροί – πακέτα των 24 60 πακ.
17 Λαδοπαστέλ Πακέτα των 12 60 πακ.
18 Κιμωλίες Χρωματιστές 30 πακέτα
19 Μπλόκ ακουαρέλας Α3 60
20 Τσόχες Κόκκινο, κίτρινο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, πορτοκαλί Χ4τμ 6Χ4=24τμ
21 Κορδέλες υφασμάτινες (κόκκινο, κίτρινο, μπλέ, πράσινο, πορτοκαλί) καρούλια των 50 μέτρων Χ 5 250 μέτρα
22 Κουμπιά Πολύχρωμα διαφόρων μεγεθών 1000τμχ
23 Σπάγγο Κουβάρι φυσικό χρώμα (καφέ) 10 κουβάρια
24 Σύρμα πίπας Πακέτα με διάφορα χρώματα 60
25 Μανταλάκια Κατασκευών Φυσικό Χρώμα 2.5×0.5 cm – 50 τμχ. 30 πακέτα
26 Χαρτοταινία 2.9 εκ. – 40 μ. 10
27 Φτερά Χειροτεχνίας Διαφόρων Χρωμάτων – 60 τμχ. 30
28 Πομ Πομ Χειροτεχνίας Χρωματιστά  80 τμχ. 30
29 Ματάκια Πακέτο 70 τμχ. Διάφορα μεγέθη 10
30 Πιάτα Χάρτινα Λευκά 26.5 cm 8 τμχ. 100
31 Κοπίδια Κοπίδα κατασκευών μικρά 50
32 Χαρτί Α4 Πακέτο των 500 15
33 Χάντρες Πακέτο των 100 διάφορα μεγέθη 30
34 Πηλό Πηλός Αέρα Λευκός 500gr 60
35 Ψαλίδια Ψαλίδι κυματιστό μπλε. 13.5 εκατοστά. 10

Ερωτηματολόγια για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές ΙΕΚ στις ειδικότητες του Τουρισμού

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια απευθύνονται σε εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους ΙΕΚ που διδάσκουν ή φοιτούν, αντίστοιχα, σε τμήματα ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Η συμπλήρωσή τους εντάσσεται στην υλοποίηση του έργου “δημιουργία ενός διατομεακού δικτύου για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και στο οποίο συμμετέχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών ΙΕΚ-ΚΕΚ που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στον τομέα του τουρισμού.

Επιδιώκεται επίσης να δημιουργηθούν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε νέους μέσω ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού που επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.

Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτές

Ερωτηματολόγιο για καταρτιζόμενους


Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) είχε ανακοινώσει ότι η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. αναμενόταν να ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 και ότι οι Εξετάσεις Πιστοποίησης πιθανόν  να πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ στο  https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek τόσο για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων όσο και για την εξεταστέα ύλη.

Στον  παρακάτω σύνδεσμο https://www.eoppep.gr/images/IEK/2018/IEK_2018_odigies.pdf θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων κατά τις προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης.

Για οποιαδήποτε άλλη νέα ανακοίνωση θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ για την ενημέρωση τους και να μην απευθύνονται στην γραμματεία του ΙΕΚ καθώς δεν υπάρχει καμία περαιτέρω πληροφορία που μπορεί να παρασχεθεί.