Πρόγραμμα Μαθημάτων Εξαμήνου 2019Β

Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης εξαμήνου

Πρόγραμμα μαθημάτων εξαμήνου

 1. Πρόγραμμα 01 – 04 Οκτωβρίου
 2. Πρόγραμμα 07 – 11 Οκτωβρίου
 3. Πρόγραμμα 14 – 18 Οκτωβρίου
 4. Πρόγραμμα 21 – 25 Οκτωβρίου
 5. Πρόγραμμα 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου
 6. Πρόγραμμα 4 – 8 Νοεμβρίου
 7. Πρόγραμμα 11 – 15 Νοεμβρίου
 8. Πρόγραμμα 18 – 22 Νοεμβρίου – Πρόοδοι
 9. Πρόγραμμα 25 – 29 Νοεμβρίου – Πρόοδοι
 10. Πρόγραμμα 2- 6 Δεκεμβρίου
 11. Πρόγραμμα 9 – 13 Δεκεμβρίου
 12. Πρόγραμμα 16 – 20 Δεκεμβρίου
 13. Πρόγραμμα 8 – 10 Ιανουαρίου
 14. Πρόγραμμα 13 – 17 Ιανουαρίου
 15. Πρόγραμμα 20 – 24 Ιανουαρίου
 16. Πρόγραμμα 27 – 28 Ιανουαρίου

Πρόγραμμα εξετάσεων