Πρόγραμμα Μαθημάτων Εξαμήνου 2019Α

Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης εξαμήνου 2019Α

Πρόγραμμα 25 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου (1η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 4 – 8 Μαρτίου (2η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 11 – 14 Μαρτίου (3η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 18 – 22 Μαρτίου (4η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 25 – 29 Μαρτίου (5η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 1 – 5 Απριλίου (6η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 8 – 12 Απριλίου (7η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 15 – 19 Απριλίου (8η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 06 – 10 Μαΐου (9η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 13 – 17 Μαΐου (10η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 20 – 24 Μαΐου (11η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 27 – 31 Μαΐου (12η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 03 – 07 Ιουνίου (13η εβδομάδα)

Πρόγραμμα 10-14 Ιουνίου (14η εβδομάδα)