Συχνές Ερωτήσεις για τη φοίτηση στα ΔΙΕΚ

1. Πόσο κοστίζει η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ;
 
Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

2. Πόσες ώρες μάθημα γίνεται τη βδομάδα και ποιες ώρες;

Πραγματοποιούνται 20 ώρες κατάρτισης για 15 εβδομάδες σε κάθε εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης του εξαμήνου πραγματοποιούνται αναπληρώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 300 ωρών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες μεταξύ 16:00-21:00. Οι διδακτικές ώρες είναι 45λεπτες και τα διαλείμματα πεντάλεπτα.

3. Πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει το κάθε εξάμηνο;

Σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιούνται 15 εβδομάδες κατάρτισης και ακολουθεί εξεταστική περίοδος διάρκειας δύο εβδομάδων. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινάει την 1η  Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την 15η Φεβρουαρίου, ενώ το εαρινό εξάμηνο ξεκινάει την 16ηΦεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου.

4. Που γίνονται τα μαθήματα;

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Παχλά & Σωτήρη Πέτρουλα στην περιοχή Περιβόλια. Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται στις αίθουσες και τα εργαστήρια του 1ου ΕΠΑΛ. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν προβλέπεται από τον κανονισμό σπουδών ή/και όταν ο εργαστηριακός εξοπλισμός δεν επαρκεί για την ορθή διεξαγωγή των μαθημάτων, κάποια εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός ΔΙΕΚ σε χώρους δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

5. Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω σε κάθε εξάμηνο;

Δεν υπάρχει καθορισμένο γενικό όριο απουσιών στα ΙΕΚ και το ζήτημα της επάρκειας της φοίτησης εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε μάθημα, με το όριο να καθορίζεται στο 15% των ωρών κατάρτισης κάθε εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από επαρκή αιτιολόγηση, το συγκεκριμένο όριο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Διοίκησης του ΔΙΕΚ στο 20%. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα όρια απουσιών με βάση τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

6. Πως βγαίνει ο τελικός βαθμός ενός μαθήματος και ποια είναι η βάση;

Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού κάθε μαθήματος συνυπολογίζονται κατά 40% ο βαθμός της προόδου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (λίγο πριν την ολοκλήρωση του 70% της ύλης) και κατά 60% ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης. Εναλλακτικά της γραπτής εξέτασης, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να αξιολογηθούν μέσω της συμμετοχής τους σε ατομικές ή ομαδικές εργασίες.

Στα μικτά μαθήματα ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των επί μέρους βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους.

Η βάση για κάθε μάθημα είναι το 5.

7. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν περάσω σε κάποιο μάθημα;

Σε περίπτωση που κάποιος υστερεί βαθμολογικά σε ένα μάθημα αλλά ο γενικός μέσος όρος του είναι μεγαλύτερος του 6, τότε επανεξετάζεται εντός 7 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Αν δεν καταφέρει να πιάσει τη βάση κατά την πρώτη επανεξέταση, τότε εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο και επανεξετάζεται για δεύτερη φορά στην επόμενη εξεταστική περίοδο.  

Σε περίπτωση που κάποιος υστερεί βαθμολογικά σε περισσότερα του ενός μαθήματα, τότε δεν μπορεί να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο.  

8. Πως μπορώ να πάρω απαλλαγή από κάποιο μάθημα;

Κάποιος μπορεί να πάρει απαλλαγή από τα μαθήματα ξένης γλώσσας (εκτός των περιπτώσεων που διδάσκεται επαγγελματική ορολογία) και χρήσης Η/Υ σε περίπτωση που διαθέτει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (Proficiency για τα αγγλικά, Goethe-Zertifikat για τα γερμανικά, κτλ.) ή πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ (ECDL ή άλλο έγκυρο πιστοποιητικό).

Για άλλα μαθήματα στα οποία ο καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποιημένο προσόν, απαιτείται θετική εισήγηση του εκπαιδευτή και αποδοχή της από το Διευθυντή του ΙΕΚ.

9. Είμαι άνεργος. Ο χρόνος φοίτησης προσμετράται στο χρόνο ανεργίας; Μπορώ να σπουδάζω στα ΙΕΚ και να λαμβάνω επίδομα ανεργίας;

Σύμφωνα με το αρ. 34 του Ν. 4554/2018, για να διατηρήσει κάποιος την ιδιότητα του ανέργου μετά την έναρξη της φοίτησης θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 4 μήνες κατά το τελευταίο 12μηνο και να ενημερώσει τoν οργανισμό μετά την έναρξη του προγράμματος.

Σε ότι αφορά το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει η απόλυση και η αίτηση υπαγωγής στην τακτική επιδότηση να φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της έναρξης του προγράμματος.