Λειτουργία γραμματείας ΙΕΚ Ρεθύμνου

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 17 Μαρτίου και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού, η γραμματεία του ΙΕΚ θα είναι κλειστή για το κοινό και η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορείτε να αιτείστε την αποστολή απλών βεβαιώσεων (φοίτησης, στρατολογίας, διδακτικής απασχόλησης, κ.ά) ηλεκτρονικά μέσω mail (στο giekreth@sch.gr), viber (στο 6987388411 ) ή messenger (στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ).

Όσοι/-ες χρειάζεται να προσκομίσετε φωτογραφίες ταυτότητας για Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν εκδοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μπορείτε να τις στέλνετε ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Εμμ. Παχλά και Σωτ. Πέτρουλα) ή να τις αφήνετε κάτω από την πόρτα της γραμματείας του ΙΕΚ, αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και mail αποστολής. Οι ΒΕΚ στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και η παραλαβή τους σε φυσική μορφή θα γίνει μετά την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

Σε ότι αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ και ενδεχόμενα διαδικαστικά ή τεχνικά προβλήματα του συστήματος υποβολής, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά στον ΕΟΠΠΕΠ και ότι τα ΙΕΚ δεν εμπλέκονται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας υποβολής.

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Ανακοινώνεται ότι μέχρι την 24η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΔΙΕΚ, η γραμματεία θα είναι ανοιχτή προς το κοινό κάθε πρωί 11:00-14:00. Ωστόσο, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία τους και να αξιοποιούν τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (mail, messenger, viber) με το ΔΙΕΚ για την εξυπηρέτησή τους. Απλές βεβαιώσεις (φοίτησης, στρατολογίας, διδακτικής απασχόλησης, κ.ά) θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μετά από απλή αίτηση μέσω mail.

Αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών της χώρας από 11/03 έως 24/03/2020

Διαβιβάζουμε το ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020 περί της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020. 

Επισημαίνουμε ότι στις  «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική  άσκηση.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο,  «από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικης Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

Διεύθυνση  Δια Βίου Μάθησης

http://www.gsae.edu.gr/el/
ΦΕΚ-783-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΔΟΜΩΝ

Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτές εκτός αξιολογικού πίνακα για το εξάμηνο 2020Α

Από το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι για το ερχόμενο εξάμηνο (2020Α) τα παρακάτω μαθήματα θα ανατεθούν σε εκπαιδευτές οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α».
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ανάθεσης Διδασκαλίας στην γραμματεία του ΙΕΚ έως την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 20:00. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΙΕΚ στο τηλ. 28310-53969 μεταξύ 14:00 και 20:00.

Αίτηση Ανάθεσης Διδασκαλίας

Σημειώσεις για την ανάγνωση του πίνακα που ακολουθεί:

Όπου Θ: ώρες θεωρητικού μαθήματος / εβδομάδα.
Όπου Ε: ώρες εργαστηριακού μαθήματος / εβδομάδα.

Δήλωση διαθεσιμότητας και αίτηση ανάθεσης μαθημάτων για το εξάμηνο 2020Α

Εν όψει των αναθέσεων του εξαμήνου 2020Α, το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου καλεί τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στον οριστικό αξιολογικό πίνακα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να δηλώσουν διαθεσιμότητα για διδασκαλία, συμπληρώνοντας τη σχετική Δήλωση Διαθεσιμότητας και Αίτηση Ανάθεσης Μαθήματος. Τα προσφερόμενα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου κατά το εξάμηνο 2020Α και οι αντίστοιχες αναθέσεις, όπως προβλέπονται από τους οδηγούς σπουδών, παρατίθενται στον Πίνακα Μαθημάτων και Αναθέσεων.

Η δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί μέσω e-mail στη διεύθυνση giekreth@sch.gr έως την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 16:00. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του εκπαιδευτή ακολουθούμενο από τη φράση «Αίτηση ανάθεσης διδασκαλίας στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου 2020Α», π.χ. «Γιάννης Παπαδόπουλος ΠΕ02: Αίτηση ανάθεσης διδασκαλίας στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου 2020Α». Η δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται σκαναρισμένη (δε θα γίνονται δεκτές επισυνάψεις φωτογραφιών). Στο σώμα του κειμένου συνιστάται να αναγράφεται το τηλέφωνο του εκπαιδευτή προς διευκόλυνση της διαδικασίας.

Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης και να μην δηλώνετε μαθήματα που δεν μπορούν να σας ανατεθούν.

Η αποστολή δήλωσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας των αναθέσεων. Οι προτάσεις ανάθεσης θα διαμορφωθούν βάσει αυτής και θα αποσταλούν μόνο σε όσους έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά όσους υπέβαλλαν αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α». Για αναθέσεις εκτός πίνακα, αν προκύψουν, θα βγει σχετική ανακοίνωση.

Ερωτηματολόγια για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές ΙΕΚ στις ειδικότητες του Τουρισμού

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια απευθύνονται σε εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους ΙΕΚ που διδάσκουν ή φοιτούν, αντίστοιχα, σε τμήματα ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Η συμπλήρωσή τους εντάσσεται στην υλοποίηση του έργου “δημιουργία ενός διατομεακού δικτύου για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού/TOURNET”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και στο οποίο συμμετέχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών ΙΕΚ-ΚΕΚ που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στον τομέα του τουρισμού.

Επιδιώκεται επίσης να δημιουργηθούν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε νέους μέσω ενός μοντέλου βιώσιμου τουρισμού που επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.

Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτές

Ερωτηματολόγιο για καταρτιζόμενους


Εθελοντική αιμοδοσία στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου καλεί τους εκπαιδευτές, τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ και όποιον άλλο επιθυμεί, να συμμετέχουν στην αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου, από κοινού με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, στους χώρους του ΔΙΕΚ από τις 16:00 έως τις 19:00.

Αναζήτηση απόφοιτου Αγγλικής Φιλολογίας για διδασκαλία

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθέσεων για το τρέχον εξάμηνο, το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου εξακολουθεί να αναζητά απόφοιτο Αγγλικής Φιλολογίας για να διδάξει τα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΙΕΚ στο 2831053969 (14:00 – 21:00).

Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτές εκτός αξιολογικού πίνακα για το εξάμηνο 2019Β

Από το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι για το ερχόμενο εξάμηνο (2019Β) τα παρακάτω μαθήματα θα ανατεθούν σε εκπαιδευτές οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ανάθεσης Διδασκαλίας στην γραμματεία του ΙΕΚ έως την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου στις 20:00 μαζί με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση δικαιολογητικά (αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, βεβαιώσεις σεμιναρίων, ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, κ.ά.). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΙΕΚ στο τηλ. 28310-53969 μεταξύ 14:00 και 20:00.