Εθελοντική αιμοδοσία στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου

Το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου καλεί τους εκπαιδευτές, τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ και όποιον άλλο επιθυμεί, να συμμετέχουν στην αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου, από κοινού με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, στους χώρους του ΔΙΕΚ από τις 16:00 έως τις 19:00.

Αναζήτηση απόφοιτου Αγγλικής Φιλολογίας για διδασκαλία

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθέσεων για το τρέχον εξάμηνο, το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου εξακολουθεί να αναζητά απόφοιτο Αγγλικής Φιλολογίας για να διδάξει τα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΙΕΚ στο 2831053969 (14:00 – 21:00).

Ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτές εκτός αξιολογικού πίνακα για το εξάμηνο 2019Β

Από το Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου ανακοινώνεται ότι για το ερχόμενο εξάμηνο (2019Β) τα παρακάτω μαθήματα θα ανατεθούν σε εκπαιδευτές οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ανάθεσης Διδασκαλίας στην γραμματεία του ΙΕΚ έως την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου στις 20:00 μαζί με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση δικαιολογητικά (αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, βεβαιώσεις σεμιναρίων, ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, κ.ά.). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΙΕΚ στο τηλ. 28310-53969 μεταξύ 14:00 και 20:00.

Αναθέσεις μαθημάτων για το εξάμηνο 2019Β

Εν όψει των αναθέσεων του εξαμήνου 2019B, το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου καλεί τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στον οριστικό αξιολογικό πίνακα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να επανεπιβεβαιώσουν την διαθεσιμότητά τους συμπληρώνοντας στη σχετική Αίτηση Ανάθεσης Διδασκαλίας τα μαθήματα που επιθυμούν να διδάξουν καθώς και τις ημέρες που είναι διαθέσιμοι/-ες.* Για διευκόλυνσή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα διαθέσιμων μαθημάτων και αναθέσεων. Επισημαίνεται ότι η Δευτέρα θα παραμείνει κενή στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και θα αξιοποιηθεί ως ημέρα αναπληρώσεων.

Η αίτηση ανάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί μέσω e-mail στη διεύθυνση giekreth@sch.gr έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στις 12:00. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του εκπαιδευτή ακολουθούμενο από τη φράση «Αίτηση ανάθεσης διδασκαλίας στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου 2019Β», π.χ. «Γιάννης Παπαδόπουλος ΠΕ02: Αίτηση ανάθεσης διδασκαλίας στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου 2019Β». Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να επισυνάπτεται σκαναρισμένη (δε θα γίνονται δεκτές επισυνάψεις φωτογραφιών). Στο σώμα του κειμένου συνιστάται να αναγράφεται το τηλέφωνο του εκπαιδευτή προς διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από την Παρασκευή 27/09 θα αρχίσουν να αποστέλλονται mail αναθέσεων, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως την Δευτέρα 30/09. Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δηλώνετε μαθήματα που δεν μπορούν να σας ανατεθούν.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά όσους υπέβαλλαν αίτηση κατά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019Β & Εαρινού Εξαμήνου 2020Α». Για αναθέσεις εκτός πίνακα, αν προκύψουν, θα βγει σχετική ανακοίνωση.

*Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται την ανάθεση των μαθημάτων «Άθλημα Εξειδίκευσης» και «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα» στην ειδικότητα Προπονητής Αθλημάτων θα πρέπει να αναγράφουν μέσα σε παρένθεση το άθλημα στο οποίο ειδικεύονται. Οι συγκεκριμένες αναθέσεις θα ολοκληρωθούν μετά την έναρξη των μαθημάτων όταν θα συλλεχθούν οι δηλώσεις προτίμησης των καταρτιζόμενων. 

Αιτήσεις εκπαιδευτών ΔΙΕΚ για το έτος 2019-20

Εκδόθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους να διδάξουν στα Δημόσια ΙΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Δείτε την πρόσκληση εδώ. Δείτε, επίσης, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 06 έως 19 Αυγούστου στις 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://mis.inedivim.gr/

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγραφόμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά έως τις 27 Αυγούστου 2019 σε κάποιο από τα ΔΙΕΚ της περιφέρειας στην οποία υπέβαλλαν αίτηση.

Για το επόμενο έτος, οι ειδικότητες που αναμένεται να λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Ρεθύμνου είναι οι παρακάτω

Πατώντας πάνω στο σχετικό σύνδεσμο θα μεταφερθείτε στον Οδηγό Σπουδών κάθε ειδικότητας όπου μπορείτε να βρείτε τα μαθήματα και τα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι εκπαιδευτές που θα τα διδάξουν.