Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης και παγίου εξοπλισμού για την ειδικότητα Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας

21-03-2019

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν μέχρι τις 29-03-2019 προσφορές για την αγορά υλικών εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και πάγιου εξοπλισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου.

.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά παγίου εξοπλισμού

18-03-2019

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αγορά πάγιου εξοπλισμού

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν μέχρι τις 22-03-2019 προσφορές για την αγορά πάγιου εξοπλισμού από το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου. Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Τ.Π.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά υλικών εκπαίδευσης της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων

18-03-2019

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν μέχρι τις 22-03-2019 προσφορές για την αγορά πάγιου εξοπλισμού από το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου. Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ